Gå til indhold

Hjortshøj

Afdeling 482-0

Denne afdeling er overflyttet til udlejningsportalen www.aarhusbolig.dk.

Fra den 1. juni 2016 er Lejerbo indgået i et samarbejde med AARHUSbolig. Det betyder, at du fremover skal stå på venteliste i AARHUSbolig, hvis du ønsker at bo i en af Lejerbos afdelinger i Aarhus.

For dig betyder det, at du kan nøjes med at stå på venteliste ét sted fremover, hvis du vil bo i Aarhus og omegn.

Afdelingen ligger i Hjortshøj ca. 14 km. nordøst for Århus C. Der er gode bus- og togforbindelser. Afdelingen er en del af det sociale og økologiske eksperiment kaldet "Andelssamfundet i Hjortshøj" (AiH), der omfatter 250 personer.

Afdelingen består af økologiske boliger og er opført i 1995-96. Byggeriet er baseret på specielle konstruktions- og materialevalg, bl.a. ubrændte sten som lejlighedsskel, facader beklædt med thuja-træ, vinduer med lavenergiglas, solstue, fælles flisfyr, opsamling af regnvand til genbrug i vaskeriet. Der er fælleshus med vaskeri samt legepladser.

Boligerne på 86 og 99 m2 er i 2 plan, resten i 1 plan. Der er ikke elevator. I boligerne er der åbne hylder i køkkenet, el-komfur med ovn og emhætte. Der er ingen køleskab eller faste klædeskabe. Til hver bolig hører der solstue og have. Der er meget lydt i boligerne. Der betales a´conto varme til Lejerbo. Fællesantenneudgifter afregnes direkte til leverandør.

Det er tilladt at have én kat pr. husstand. Alle katte skal være neutraliserede, inden de må løbe frit omkring. Det er ikke tilladt at holde hund.

Beboerne varetager i fællesskab nogle af varmemesteropgaverne. Kommende lejere skal derfor være indstillet på, at indgå i løsningen af disse opgaver f.eks. vedligeholdelse af de fælles grønne arealer. For at holde udgifterne til huslejen nede og fremme fællesskabet står beboeren ligeledes for en del af den udvendige vedligeholdelse af bygningerne. Det sker på årlige arbejdsdage. Beboerdemokratiet holdes i hævd ved, udover det årlige afdelingsmøde, at holde månedsmøder.

Der er mange spændende aktivitetstilbud med de øvrige beboere i Andelssamfundet i Hjortshøj, f.eks. er der årstidsfester, grøntssagsdyrkning på andele, en mark med køer og geder samt fællesspisning.


Ventetid
Århus Kommune får tildelt hver 4. ledige bolig - tlf. 89 40 20 00
År 2015
  • Affaldsplan for Aarhus Kommune 2015 – 2018 er nu i høring. På www.aarhusudenaffald.dk kan du se en kort beskrivelse af forslag til tiltag og aktiviteter under affaldsplanen. Der er et afsnit, der er specielt rettet mod beboere i etageejendomme, som...

Nyheder fra Lejerbo

Ejendomskontor
Ejendomskontor Aarhus
Risdalsvej 67
8260  Viby J
Tlf. 30845986
afdeling.070-0@net.lejerbo.dk
Region
Regionskontor Aalborg
Østre Havnepromenade 10
9000 Aalborg
Tlf. 70121310
aalborg@lejerbo.dk
Genveje
Lejerbo, Århus
Lejerbo